Du er her

Om sundhedshusene

Sundhedshusene i København har tilbud til københavnere med

  • behov for et genoptrænings- eller stresshåndteringsforløb
  • kronisk sygdom (KOL og hjerte-kar-sygdom)
  • ønske om rygestop

Forebyggelsestilbud indgår som en integreret del af tilbuddene. Det kan handle om hjælp til rygestop eller sunde alkohol-, kost- og motionsvaner.

I nogle huse er særlige tilbud

  • Genoptræning til københavnere med ryg og nakkeproblemer (Nørrebro)
  • Tilbud til ledige (Vanløse)
  • Tilbud til patienter med type 2-diabetes i Center for Diabetes (Vesterbro)

Find vej til dit lokale sundhedshus

Om sundhedshusene