Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Forskningssamarbejde

Er du interesseret i et forskningssamarbejde?

Forskningsbaseret viden er vigtig i arbejdet med at udvikle og forbedre vores indsatser omkring sundhed og omsorg. Derfor medvirker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen meget gerne i forskningsprojekter, som lever op til følgende kriterier:

  • Forskningsspørgsmålene knytter sig direkte til aktuelle eller fremtidige problemstillinger, som forvaltningen har fokus på at løse
  • Forskningsprodukterne, som projekterne resulterer i, er møntet på at kunne anvendes i praksis af kommunale aktører
  • Formidlingen af resultaterne skal tilrettelægges, så den bedst muligt kan forstås og anvendes af de medarbejdere eller borgere i kommunen, som den er relevant for.

Det er vigtigt, at du kontakter os så tidligt som muligt, hvis du ønsker at involvere os i et forskningssamarbejde. Helst minimum 3 måneder før ansøgningsfristen.

Alle henvendelser vedrørende forskningssamarbejde skal stiles til chefkonsulent Annemette Ljungdalh Nielsen på HB2G@kk.dk