Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Røgfri Arealer

Alle har ret til luft fri for tobaksrøg. Det er en del af Røgfrit Københavns vision.

Det er en balancegang at skabe rum, som er fri for tobaksrøg.

At ryge er i vid udstrækning en privatsag for voksne over 18 år. Men rygeres ret til selv at bestemme kan støde sammen med hensynet til ikke at udsætte ikke-rygere for passiv røg – særligt når det gælder børn og unge.

Vores udgangspunkt er, at langt de fleste rygere er hensynsfulde og gerne vil være gode rollemodeller for børn og unge. Derfor satser vi på at skabe røgfri miljøer gennem venlige opfordringer og henstillinger – og uden løftede pegefingre.

Indtil videre er 125 legepladser i Københavns Kommune blevet røgfrie. Skal din legeplads også være med? Eller har du andre forslag til røgfri miljøer?

Så send en mail til os med dine ideer.

Center for Sundhed
Sjællandsgade 40
2200 København N
Tlf. 33 66 33 66
folkesundhed@suf.kk.dk