Header menu

Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisning til sundhedstilbud

Se, hvordan du som ansat i almen praksis eller på hospital henviser til forebyggelses- og rehabiliteringstilbud i Københavns Kommune.

Den letteste måde at henvise til et sundhedstilbud i København er ved at bruge den dynamiske henvisning. I nogle systemer også kaldet pakkehenvisning.

Når du bruger den dynamiske henvisning, er lokationsnummeret og sundhedstilbuddene altid opdateret. Du vil derfor altid i dit system kunne finde den aktuelle liste over vores tilbud og se, hvilke data om dine patienter vi gerne vil have udfyldt sammen med henvisningen.