Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Kronisk sygdom

Du få vejledning og inspiration til at håndtere livet med hjertesygdom i Center for Diabetes.
Københavns Kommunes Center for Diabetes tilbyder særlige forløb til dig med type 2-diabetes.
Hvis du er berørt af kræft, har Center for Kræft og Sundhed en række tilbud, som kan støtte dig og dine pårørende under og efter kræftsygdom
KOL
Du kan få vejledning og inspiration til at håndtere livet med KOL i Enhed for KOL.