Header menu

Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Kort om sundhedstilbud i København

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en række forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i centre over hele byen.

Centrene er for københavnere, der har

Vi har også tilbud til:

 

Enkelte tilbud kan du selv tilmelde dig. Andre kræver henvisning fra din praktiseren­de læge, hospital eller visitation på områdekontoret.