Du er her

Kort om sundhedshusene

Sundhedshusene er for københavnere, der har

  • behov for genoptræning,
  • en kronisk sygdom (KOL og hjerte-kar-sygdom)
  • stress
  • problemer med ryg, nakke
  • slidgigt.

Der er mulighed for at få hjælp til rygestop og rådgivning om sunde alkohol- og kostvaner efter behov.

Københavnere, der står over for en operati­on, kan få hjælp til rygestop og rådgivning om alkohol.

I nogle huse er særlige tilbud

  • Genoptræning til københavnere med ryg og nakkeproblemer (Nørrebro).
  • Tilbud til ledige (Vanløse).
  • Tilbud til patienter med type 2-diabetes i Center for Diabetes (Vesterbro).
  • Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterladte i Center for Kræft og Sundhed (Nørrebro).

Henvisning sker via praktiseren­de læge, hospital eller visitation på lokalområdekontoret.