Du er her

Angstklinikker – nyt tilbud til københavnere med angst

16.08.2019
Københavns Kommune har åbnet to angstklinikker som supplement til de populære stressklinikker. Du kan nu henvise patienter.

Københavns Kommune har netop åbnet to angstklinikker, hvor københavnere med lette til moderate symptomer på angst få hjælp og støtte gennem et 9-ugers angstforløb. Forløbet er baseret på fysiske øvelser, meditationer og dialog og foregår på hold med to psykologer og ca. 12 deltagere. Holdet mødes én gang om ugen, og hver session varer 3 timer. I løbet af forløbet har deltagerne også mulighed for to personlige samtaler med en af psykologerne.

Angstforløbene er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud for københavnere over 18 år. Du skulle gerne allerede have modtaget en patientrettet pjece med information om det nye tilbud. Hvis du får behov for flere, skriv da til pjecer@suf.kk.dk.
 

Målgruppe

Angstforløbene er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud for københavnere over 18 år, som:

  • har oplevet symptomer på angst i mindst en måned
  • har symptomer på angst i let til moderat grad
  • har symptomer på en eller flere af følgende typer af angst: Fobiske angsttilstande (agorafobi, socialfobi og enkeltfobier som tillægsdiagnose), panikangst og generaliseret angst.
  • har lyst til og er parat til at møde op og deltage i et ni-ugers gruppeforløb med 10-12 andre med lignende symptomer
  • kan tale og forstå dansk uden væsentlige problemer.

Angsten skal være 'i forgrunden' og ikke 'blot' et symptom på anden alvorligere psykisk lidelse. Borgere med en af følgende diagnoser (ICD-10) kan henvises: Depressiv enkeltepisode af lettere grad, tilpasningsreaktion samt borgere med følgende lettere personlighedsforstyrrelser: Ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur og dependent personlighedsstruktur. ADHD bør vurderes for hver enkelt borger, men mildere grader af ADHD eller tilfælde, hvor ADHD’en ikke udgør den primære problematik, og hvor den ikke vurderes at forhindre udbytte af deltagelse eller at nedsætte andre deltageres udbytte af forløbet.

Du kan læse mere om tilbuddet på www.sundhed.kk.dk/angst

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte angstklinikken på Nørrebro på telefon 35302530 eller stressklinik@suf.kk.dk.