Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Borgerrettet forebyggelse skifter spor

30.05.2016
Den borgerrettet forebyggelse i Københavns Kommune skifter spor fra en individuel til en strukturel indsats.

Forebyggelsescentrene, som I kender dem i dag, lukker fra den 1. juli 2016. Der er derfor flere tilbud, som almen praksis ikke længere kan henvise til. Tilbud om hjælp til rygestop vil dog forsat gælde alle københavnere, ligesom der stadig er tilbud til kronisk syge.

Københavnerne kan ikke længere komme ind fra gaden og få et tilbud i forebyggelsescentrene. I stedet vil der blive arbejdet med fx rygning, alkohol og psykisk sundhed tæt på københavnernes hverdag i samarbejde med skoler, arbejdspladser og boligområder. Det sker for at nå flere københavnere og sikre dem et langt liv med høj livskvalitet.

Forsat tilbud om rygestop til alle

Der vil forsat blive tilbudt rygestopkurser til alle københavnere i sundhedshusene og andre steder i byen. Tilmelding til rygestopkurser sker som altid via Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 eller på www.kk.dk/rygestop.

Udover kurser er det muligt at få rådgivning pr. telefon eller via E-kvit, der findes både som app og hjemmeside. Læs mere på SOFT-portalen

Tilbud der ikke længere kan henvises til

Det er ikke længere muligt at henvise til følgende tilbud i kommunen:

  • Motion XL - forløb til borgere med BMI over 35.
  • Motion og Kost - forløb til borgere med forhøjet blodtryk, kolesterol eller fasteblodsukker og til borgere, der er inaktive eller overvægtige (BMI under 35).
  • Samtaler om alkohol - også for pårørende (storforbrug af alkohol).

Almen praksis kan fremover henvise borgere, der søger et motionstilbud, til hjemmesiden sundhed.kk.dk/motion. Borgere, der ønsker at drikke mindre eller pårørende, kan henvises til kk.dk/alkohol eller telefon 70 210 220, som er Københavns Kommunes alkoholrådgivning.

Kontakt