Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Center for Kræft & Sundhed er for alle

24.11.2016
Til trods for særlig opmærksomhed på at nå lavtuddannede patienter er der stadig stor ulighed i, hvem der henvises til kræftrehabilitering.

Ud af de 548 patienter, der kom i Center for Kræft & Sundhed i første halvår 2016, havde 36 % en videregående uddannelse. Til trods for at der blandt kræftpatienter i København kun er 24 %, der har en videregående uddannelse.

Vi har derfor brug for din opmærksomhed på, at vores center er for alle. I vores brugertilfredshedsundersøgelser er kortuddannede mindst lige så tilfredse som resten af vores brugere.

Du kan både henvise kræftpatienter og patienter, der er færdigbehandlede. De færdigbehandlede patienter vil du typisk møde i forbindelse med komorbiditet, som forekommer oftere blandt kortuddannede.

Du henviser via en sygehushenvisning og bruger lokationsnummer 579000 1356958. Du kan henvise op til to år efter afsluttet kræftbehandling.

Kontakt