Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Derfor er jeg plejehjemslæge

13.06.2017
Nyhedsbrevets redaktion har mødt Alexander Tetzlaff, der er plejehjemslæge på Slottet i De Gamles By. Og som kun ser fordele ved ordningen.

”Slotslæge” står der under Alexanders navn på hans navneskilt på brystet, da vi møder ham til et kort interview på hans ugentlige dag på Plejehjemmet Slottet.

Hvorfor er du blevet plejehjemslæge?

Det er jeg, fordi det giver god mening at have mine patienter på plejehjem samlet et sted frem for at skulle køre på kryds og tværs af byen. Jeg har jo godt nok lige nu stadig patienter på flere forskellige plejehjem her i byen. Men når der forhåbentlig snart også er en fast plejehjemslæge på deres plejehjem, og borgeren har mulighed for at vælge denne læge i stedet, så giver ordningen jo mening.  Når ordningen er fuldt udrullet, og alle stillinger som fast plejehjemslæge er besat, vil det betyde, at ingen læger skal bruge unødvendig tid på transport. Når jeg er her på Slottet, bruger jeg hele min tid på lægefagligt arbejde. Det giver både fagligt og økonomisk mening. Og derfor er jeg vild med at være plejehjemslæge.

Hvordan har du tilrettelagt dit arbejde med patienterne på Slottet?

- Jeg kommer her fast en dag om ugen. Slottet er et stort sted. Jeg har indtil videre overtaget cirka 80 patienter, men på sigt er det jo meningen, at jeg skal overtage dem alle.  Havde der været færre patienter, kunne jeg have nøjedes med en eftermiddag om ugen eller hver anden uge. Men lige nu passer det fint med en ugentlig dag. Jeg inddrager også min uddannelseslæge i arbejdet med patienterne her. Det er helt oplagt.

Hvilke fordele er der for beboerne ved at skifte til den faste plejehjemslæge?

- Det er en kæmpe fordel, at deres læge kommer fast hver uge. Jeg kan jo nå at tilse 20 patienter på en dag herude, og det betyder også, at meget bliver taget i opløbet. Det er meget tidskrævende at tilse patienter på mange forskellige plejehjem. Man får faktisk tilset dem for lidt, og så kan konsekvensen være, at de bliver indlagt i stedet. Herude har jeg bedre tid til at komme hele vejen rundt om patienten. Det er virkelig meningsfuldt lægearbejde og meget tilfredsstillende. Og ja, nu sagde jeg, at jeg på sigt skulle overtage alle beboerne her – det er selvfølgelig frivilligt, om de vil skifte læge. Men jeg er sikker på, at beboerne langsomt vil indse, at det er en kæmpe fordel for dem at skifte til den læge, der regelmæssigt kommer på plejehjemmet.

Hvordan er dit samarbejde med personalet på Slottet?

Den her ordning sparer også personalet for en masse meningsløst arbejde. Tidligere kunne de bruge 20 minutter på at hænge i en telefonkø, når de skulle kontakte en beboers læge. Her har vi aftalt nogle faste principper for, hvad de skriver til mig om, og hvad der er mere akut, så de skal bruge deres direkte nummer til mig. Derudover er jeg én gang om ugen med på deres morgenmøder, hvor vi har nogle gode faglige snakke. Forleden handlede det om forstoppelse – om hvilken medicin der kan give forstoppelse, og hvilken der afhjælper forstoppelse.

Det er også en fordel for personalet, at de lærer mig at kende, og hvilke behandlingsforløb jeg sætter i gang i hvilke situationer. Fx hvordan man plejer en døende. Jeg hører dem sige, at det betyder, at de kan fremstå mere professionelle overfor pårørende.

Og så er de simpelthen så søde. Det er dem, der kalder mig Slotslægen. Den her ordning er virkelig en gevinst for alle. Og så er økonomien tilmed rigtig fin.