Du er her

Din mening: Hvordan forbedrer vi kommunikationen mellem kommunen og almen praksis?

13.03.2019
Vil du hjælpe os med at kommunikere bedre til dig? Og med at gøre det nemt at overskue, hvilke tilbud vi har, og hvordan du finder dem?

I Københavns Kommune vil vi meget gerne forbedre vores kommunikation til og med dig som praktiserende læge. Men vi har brug for at vide, hvordan du gerne vil informeres. Og hvordan vi kan gøre det let for dig at finde ud af, hvilke tilbud vi har, og hvordan du henviser til dem. Derfor holder vi to fokusgruppeinterviews, hvor du har mulighed for at komme med dine ønsker og synspunkter.

De konkrete emner, vi ønsker at tale om, er fx:

  • Hvordan kan vi forbedre sundhed.kk.dk?
  • Har du oplevet udfordringer i din kommunikation med kommunen?
  • Hvordan øger vi kendskabet til kommunens sundhedstilbud blandt både praktiserende læger og jeres patienter?

 

Hvor og hvornår

Interviewene foregår på følgende dage:

Torsdag den 25. april 2019 kl. 16.30-17.30

Mandag den 6. maj 2019 kl. 16.30-17.30

Interviewene kommer til at foregå i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 på Nørrebro. Du vil deltage sammen med andre læger, der er etableret i Københavns Kommune. Du vil modtage honorering for din deltagelse i fokusgruppeinterviewet. Hvis du ønsker at bidrage gennem et kort telefoninterview i stedet, så er dette også muligt.