Du er her

Få en specialsygeplejerske i klinikophold med honorering

02.12.2019
Nu uddanner Københavns Kommune specialsygeplejersker i borgernær sygepleje. Og en del af uddannelsen er en uges klinik hos almen praksis.

I 2018 blev der i regi af Sundhedsstyrelsen etableret en specialuddannelse i borgernær sygepleje særligt målrettet sygeplejersker ansat i kommunerne. Specialuddannelsen varer 40 uger, hvoraf én uge er i klinik hos almen praksis. I den forbindelse vil du muligvis blive kontaktet.

Frivilligt klinikophold med honorering

PLO har indgået en aftale med KL og bakker op om klinikopholdet i almen praksis. Aftalen bygger på frivillighed, og det er således op til jer at afgøre om, det er relevant, og om der er ressourcer til at have en sygeplejerske i jeres praksis. Der gives honorar svarende til det, der modtages for tutorlæger.  

Københavns Kommune har gode erfaringer med klinikforløb i almen praksis for kommunens første otte kursister på specialuddannelsen. Københavns Kommune har aktuelt ni sygeplejersker på hold 2, som skal i klinik i almen praksis i uge 10 eller 11 i 2020. Du vil derfor kunne blive kontaktet af enten en kommunal sygeplejerske eller en uddannelsesansvarlig fra specialsygeplejerskeuddannelsen med henblik på et klinikophold i almen praksis.

Mere om uddannelsen i borgernær sygepleje

Uddannelsen skal styrke det borgernære sundhedsarbejde, så sygeplejerskerne i fremtiden kan varetage de flere og mere komplekse opgaver, som kommunerne skal løfte bl.a. i samarbejde med de praktiserende læger.

Specialuddannelsen strækker sig over 40 uger og består af 28 ugers intern klinik på egen arbejdsplads, seks ugers teori på professionshøjskolen, fem ugers ekstern klinik på hospitaler og i behandlingspsykiatrien samt én uge i almen praksis.

Vi håber, at I vil have lyst og mulighed for at kunne tilbyde en klinikplads til de kommende specialsygeplejersker.

Læs mere om uddannelsen

Hardu spørgsmål, kontakt da Winnie Seidelin, cand.mag. og sygeplejerske i Københavns Kommune på telefon 5166 6993 eller e-mail h93i@kk.dk.