Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Faste læger på plejecentre i København

24.11.2016
Københavns Kommune er nu gået i gang med at implementere ordningen om faste læger på kommunens plejecentre. Se opslagene her.

Der er nu annonceret efter plejehjemslæger på 10 plejecentre. Der er nemlig nu indgået aftale på regionalt plan om ordningen om faste læger på plejecentre. Ordningen indeholder to spor. Spor 1 handler om at varetage sygesikringsydelsen for en fast gruppe borgere på det lokale plejecenter. Spor 2 indeholder sundhedsfaglig sparring og rådgivning af personalet på det plejecenter, hvor man er fast plejehjemslæge.

Ordningen giver fordele for lægen

Ordningen med faste plejehjemslæger bliver fordelagtig for både lægen, personalet på plejecentrene og for beboerne.

Som praktiserende læge med fast tilknytning til et plejecenter vil du få bedre kontinuitet i patientforløbene, og du vil kunne sætte dit præg på den sundhedsfaglige behandling på plejecentret.

Du vil samtidig få en fast kontakt på plejecenteret og dermed have mulighed for at koordinere, hvem der kontakter dig og hvornår. Når ordningen er fuldt ud implementeret vil du have mulighed for kun at have plejehjemsbeboere på ét plejecenter, idet andre læger har overtaget dine borgere på de øvrige plejecentre.

Den sundhedsfaglige sparring med plejepersonalet, som ligger i spor 2, skal være med til at understøtte personalet i at håndtere en række sundhedsfaglige problemstillinger. Det kan bl.a. være med til at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelser.

Københavns Kommune ser frem til at implementere ordningen om faste læger på plejecentre og noterer sig med glæde, at Lægeforeningen i sit nye udspil ”Tæt på patienten” ligeledes bakker op om ordningen. 

Implementering henover vinteren

Københavns Kommune implementerer i første omgang ordningen på nedenstående ti plejecentre, og det er allerede nu, du skal søge. Du finder links til opslagene nederst i denne artikel.

Kontakt