Du er her

Fra 2. januar kører kommunens sygeplejefaglige akutteam ud

21.12.2018
Det nye akutteam kører ud til patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom – i Valby, Kgs. Enghave og på Vesterbro.

Fra 2. januar kan du kontakte Københavns Kommunes udkørende akutteam, når patienter har akut behov for en særlig sygeplejeindsats i hjemmet. Hensigten er at kvalificere eller undgå indlæggelse, hvor det er fagligt muligt. Akutteamet er målrettet patienter over 18 år, og i første omgang dækker ordningen kun borgere i Valby, Kgs. Enghave og på Vesterbro. Det forventes, at ordningen udvides til også at gælde for borgere i resten af byen.

Specialuddannede sygeplejersker

Det nye akutteam består af 11 specialuddannede sygeplejersker fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Teamet kan være hos patienten inden for kort tid, og det er ikke et krav, at patienten i forvejen er kendt af kommunen.

Opgaver akutteamet kan løse:

 • Sygeplejefaglig vurdering af patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom
 • Faglig sparring med praktiserende læge
 • Observation af behandling (efter ABCDE-princippet)
 • Måling af vitale værdier (BT, P, SAT, TP, RF, GCS)
 • Måle crp, leukocytter, hgb og glukose (kapillærprøver)
 • Blærescanning
 • Anlægge og genanlægge blærekateter
 • Genanlægge suprapubis kateter
 • Anlægge og genanlægge nasalsonde
 • Genanlægge gastrostomisonde
 • Smertebehandling
 • Iltbehandling
 • Inhalationsbehandling
 • C pap behandling
 • IV-væskebehandling (isotone væsker)
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse
 • Tage venøse blodprøver.

Teamet skal forebygge indlæggelser

Baggrunden for at oprette et akutteam er Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”, hvor et formål med akutfunktionerne er at medvirke til at kvalificere og forebygge unødige (gen)indlæggelser og akutte korttidsindlæggelser, hvor det er fagligt muligt.

Foruden at du som praktiserende kan kontakte akutteamet, kan også sundhedsfagligt personale i kommunens hjemmepleje, plejehjem, 1813 og hospitaler kontakte teamet.