Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Hjerneskadekoordinatorer til borgere med erhvervet hjerneskade

30.05.2016
Nu kan københavnere med erhvervet hjerneskade få støtte til at få et koordineret forløb af en hjerneskadekoordinator.

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har pr. 1. februar 2016 ansat fire hjerneskadekoordinatorer og en sundhedsfaglig administrativ medarbejder i en fælles enhed.  Samlet set går de under navnet Hjerneskadekoordinationen.

Hjerneskadekoordinationen skal bruge 2016 på at udvikle, afprøve og tilpasse deres indsats, så personer med erhvervet hjerneskade får en nærværende og sammenhængende indsats.  De skal blandt andet finde frem til, hvilke hjerneskaderamte borgere der har størst behov for støtte af en hjerneskadekoordinator, og se på hvor og hvornår i forløbet indsatsen giver bedst mening.

Hjerneskadekoordinatorer skal vise vejen igennem kommunen

Borgerne får med hjerneskadekoordinatoren en tovholder i deres forløb, som vejleder dem og deres pårørende, om de mulige veje, de kan gå, fortæller afdelingsleder Pia Hansen, Center for Kvalitet og Sammenhæng i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

- Borgerne skal opleve, at hjerneskadekoordinatoren skaber sammenhæng i deres forløb på tværs af sektorer og kommunens forvaltninger. Det vil også sige forløb, der involverer hospitalerne og almen praksis. Hjerneskadekoordinatorerne vil derfor have deres gang der, hvor borgerne opholder sig, på de neurologiske afdelinger på hospitalerne, på specialhospitalerne, på kommunens egne institutioner og hjemme hos borgerne.

De er derfor med hele vejen, dér hvor borgeren befinder sig i sit forløb. Samarbejde og gode relationer med alle, der er omkring den hjerneskaderamte person er derfor essentielt. Det er både de pårørende, der ligger inde med viden om personen, der er ramt af en hjerneskade, og andre fagpersoner, som borgeren møder undervejs.

Det handler om, at alle i fællesskab deler deres viden for at opnå sammenhæng for borgeren med en hjerneskade. Det er hjerneskadekoordinatoren, der samler denne viden for at kunne målrette forløbet til borgerens individuelle behov.

- Hjerneskadekoordinationen skal have en bred viden om kommunens tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, så de bedst muligt kan inddrage relevante myndigheder og koordinere et forløb med rette tilbud på rette tid til borgerne. Hjerneskadekoordinatorerne har alle viden og erfaring fra hjerneskadeområdet og har derfor et godt fagligt grundlag til at gå ud og støtte borgerne, fortæller souschef Maria Mantzorou Smith, Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen.

Hjerneskadekoordinatoren kan ikke bevilge borgeren indsatser i eller uden for kommunen, men kan pege på tilbud, der kan være relevante, formidle kontaktoplysninger og koordinere mellem de tilbud, som borgeren er blevet bevilget.

Borgere i målgruppen

Borgere i alle aldre kan komme i betragtning til tilbuddet. Det er Hjerneskadekoordinationen, der vurderer, hvilke borgere der vil få tilbudt en hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinationen har i dag cirka 90 borger, som får koordineret deres forløb, og starter op med nye borgere hver uge.

Det er borgere, som enten udskrives fra hospitalerne med en almen genoptræningsplan og har behov for genoptræning på et døgnophold, eller borgere, der udskrives til rehabilitering på specialiseret niveau – ambulant eller i et døgnophold.

Borgere og pårørende kan også selv kontakte Hjerneskadekoordinationen, hvis de har behov for vejledning eller støtte.

Kontakt