Du er her

Kommunalt tilskud til blodsukkermåler til diabetikere

07.09.2018
Ny-diagnosticerede diabetikere kan få tilskud på op til 100 %, hvis de vælger blodsukkerapparatet GlucoMen Areo.

Nydiagnosticerede diabetikere i Københavns Kommune kan som standard få 100 % tilskud til teststrimlerne til blodsukkerapparatet GlucoMen Areo. Og hvis du og din klinik ønsker at lære produktet at kende, kan du bestille en gratis startpakke hos Menarini diagnostics Danmark på mgalst@menarinidiagnostics.com og få råd og vejledning på telefon 42 20 20 51.

GlucoMen Areo har quickguides på 18 sprog. Quickguiden kan downloades på www.areo.nu/da, hvor du også kan læse mere om apparatet.

Sådan søger patienten om blodsukkermåler og testmaterialer

Patienter under 65 år skal søge om produktet hos Borgercenter Handicap

Patienter over 65 år skal søge om produktet hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Patienten kan også ansøge gennem www.borger.dk (skriv ”ansøgning om hjælpemidler” i søgefeltet og vælg øverste ”Kropsbårne hjælpemidler”).

Ansøgningen skal indeholde svar på følgende

  • Hvilken type diabetes har patienten, og hvad behandles der med?
  • Skal patienten selv foretage blodsukkermålingerne ud over lægens kontrol?

Bevilling af testmaterialer

Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af hvilken behandling patienten får.

Insulin eller kombi-behandlede diabetikere:

Bevilges 100 % tilskud til et ubegrænset årligt antal teststrimler, evt. ketonstrimler, lancetter og penkanyler ved valg af kommunens standardprodukter. Derudover bevilges fingerprikker og insulinpen (maksimalt to per år per dosisstørrelse). Der bevilges 50 % tilskud til blodsukkerapparatet.

Tabletbehandlede diabetikere:

Bevilges 100 % tilskud til 150 stk. teststrimler og 150 stk. lancetter om året ved valg af kommunens standardprodukter, men kun hvis du som læge vurderer, at patienten selv skal og kan foretage jævnlig blodsukkermåling. Der bevilges ikke tilskud til blodsukkerapparatet.

Diætbehandlede diabetikere:

Kan ikke bevilges testmaterialer.

Hvis patienten af sundhedsfaglige grunde ikke kan anvende GlucoMen Areo blodsukkerapparatet, kan patienten søge om særbevilling til et andet produkt.