Du er her

Kommunes sygeplejefaglige akutteam udvider

16.08.2019
Nu kan du kontakte akutteamet vedrørende borgere i områderne Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby, Indre By og Østerbro.

Københavns Kommune startede i januar 2019 et sygeplejefagligt akutteam, som i samarbejde med læger kan vurdere tilstanden hos patienter med akut opstået sygdom eller forværring. Hos patienter, der ikke har behov for indlæggelse, kan akutteamet varetage observation, pleje og behandling, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale sygepleje. Akutteamet har udvidet sit område, så det nu kan kontaktes vedrørende borgere i områderne Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby, Indre By og Østerbro.

Akutteamet er målrettet patienter over 18 år. Det er ikke et krav, at patienten i forvejen er kendt af kommunen.

Akutteamet består af 14 specialuddannede sygeplejersker fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Teamet er et beredskab, som kan være hos patienten inden for kort tid efter henvendelsen.

Opgaver akutteamet kan løse:

 • Sygeplejefaglig vurdering af patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom
 • Faglig sparring med samarbejdspartnere
 • Observation af behandling (efter ABCDE-principperne)
 • Måling af vitale værdier (BT, P, SAT, TP, RF, GCS)
 • Måle crp, leukocytter, hgb og glukose (kapillærprøver)
 • Blærescanning
 • Anlægge og genanlægge blærekateter
 • Genanlægge suprapubis kateter
 • Anlægge og genanlægge nasalsonde
 • Genanlægge gastrostomisonde
 • Smertebehandling
 • Iltbehandling
 • Inhalationsbehandling
 • Cpap behandling
 • IV-væskebehandling (isotone væsker)
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse
 • Tage venøse blodprøver.

Akutteamet efterlever Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Foruden at du som praktiserende kan kontakte akutteamet, kan også sundhedsfagligt personale i kommunens hjemmepleje, plejehjem, 1813 og hospitaler kontakte teamet.