Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Muligt at henvise patienter med øget risiko for diabetes

25.03.2021
I 2021 har Center for Diabetes fokus på borgere, der har høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

Center for Diabetes i Københavns Kommune er i gang med at udvikle og afprøve en ny indsats for målrettet at opspore borgere, der er i øget risiko for at have eller udvikle type 2- diabetes. Du kan derfor som noget nyt henvise patienter i høj risiko til en sundhedsfremmende indsats med bl.a. træning og vægttab.

Som en del af projektet afprøver centret om tidlig opsporing af borgere i øget risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes i særlige risikogrupper kan lade sig gøre. Du vil derfor måske møde patienter, der er henvist fra Københavns Kommune med henblik på at få en diagnostisk test i form af en HbA1c. Det drejer sig blandt andet om forældre til børn, der har et overvægtsforløb i Center for Børn og Unges Sundhed, særligt sårbare beboere på bosteder og københavnere, der bor i sociale boligområder og dermed har ophobning af risikofaktorer for diabetes.

Diagnosticering i almen praksis

I første omgang vil borgerne blive screenet ud fra Leicester Risiko Score (LRS). Ved høj risikoscore anbefaler vi, at borgerne bliver diagnosticeret i almen praksis.

Henvis til skræddersyede tilbud

Hvis det viser sig, at din patient har øget risiko for udvikling af type 2- diabetes (HbA1c 42-47 mmol/mol) eller har ny-diagnosticeret type 2-diabetes (HbA1c >47 mmol/mol), beder vi dig henvise patienten til et forløb i Center for Diabetes. Her vil patienten modtage et skræddersyet tilbud. Vi modtager i dette tilbud også gerne andre patienter, som du evt. har med øget risiko for type 2-diabetes.

Vi håber, at du vil samarbejde med os i dette projekt, så vi i fællesskab kan finde ud af, om dette er en model til forebyggelse af type 2-diabetes, og om vi med denne strategi kan mindske den sociale ulighed i forekomsten af type 2-diabetes.