Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Nu implementerer Københavns Kommune TOBS i sygeplejen

19.09.2019
Ny systematisk indsats skal gøre sygeplejen bedre til tidligt at opspore begyndende sygdom og på den baggrund iværksætte behandling.

Fra oktober 2019 begynder sygeplejen i Københavns Kommune at bruge metoden TOBS til tidligt at opspore begyndende sygdom. TOBS står netop for Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom og handler om systematisk at måle de vitale parametre:  puls, bevidsthedsniveau, temperatur, respirationsfrekvens og systolisk blodtryk. Implementeringen af TOBS starter på Vesterbro og i Valby og Kongens Enghave og fortsætter derefter til Indre by og Østerbro samt resten af København i 2020.
 

TOBS er både måling og handling

Når sygeplejen på plejehjem eller i eget hjem observerer en ændring i en borgers tilstand, skal TOBS som metode sikre, at der sker en systematisk måling af de vitale parametre og kvalificere sygeplejerskens vurdering af en borger. TOBS indeholder ligeledes en handlingsalgoritme, som angiver de tiltag, der som minimum skal iværksættes ud fra de målte værdier. Det kan for eksempel være lægekonference med egen læge eller 1813, hvis de målte værdier er særligt afvigende. Handlingsanvisningen involverer, alt afhængig af score, konference med en sygeplejerske, akutteam eller praktiserende læge. Handlingsanvisningerne skal ses som et minimumstiltag, som altid skal sammenholdes med det kliniske skøn.

En rettidig og systematisk opsporing og behandling vil medføre, at borgeren ikke oplever en unødig svækkelse af deres helbredstilstand, men samtidig sikre, at de nødvendige indlæggelser sker rettidigt.
 

Kommunikation efter metoden ISBAR

Når der kommunikeres mellem sygeplejen, praktiserende læger, 1813 og hospitaler, anvendes metoden kaldet ISBAR, som står for Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd. ISBAR er en tjekliste til at sikre, at alle relevante oplysninger om borgeren inddrages.
 

Øget tilfredshed i samarbejdet

Sundhedsstyrelsen har siden ultimo 2017 anbefalet anvendelsen af TOBS i kommunerne til tidlig opsporing af sygdom. Erfaringer fra andre kommuner, hvor TOBS er implementeret, viser en øget tilfredshed i samarbejdet mellem praktiserende læger og den kommunale sygepleje blandt andet pga. mere kvalificerede henvendelser fra sygeplejen.