Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Ny organisering af misbrugsbehandlingen i København

30.05.2016
Center for Rusmiddelbehandling skal der gøre det nemmere for borgere, der ønsker hjælp til at ændre deres alkohol- eller stofvaner.

Københavns Kommune har omlagt behandlingstilbuddene for alkohol- og stofbrugere pr. 1. februar 2016. Det betyder, at en række behandlingstilbud i kommunen er blevet samlet i ét behandlingscenter – Center for Rusmiddelbehandling København - i Borgercenter Voksne.

Det overordnede formål med omlægningen er at nå og fastholde flere borgere med bedre behandling. Borgeren skal hurtigt og let kunne komme i behandling, og behandlingen skal tage udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker.

Alle seks enheder i Center for Rusmiddelbehandling København kan både modtage, visitere og blandt andet tilbyde borgeren medicinsk behandling, gruppe- og individuel behandling og social støtte.

Alle borgere får tilknyttet en kontaktperson, som skal løse de behandlingsnære myndighedsopgaver, så borgeren ikke skal have unødigt mange kontakter. Det vil også være kontaktpersonen, samarbejdspartnere kan tage kontakt til, hvis der er behov for et samarbejde omkring en borger.

Kontakt