Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Nyt center for diabetes i København

30.05.2016
Københavns Kommune slår til sommer dørene op til et nyt specialiseret center for diabetes.

Diabetesindsatsen i København skal op på et højere niveau. Der skal tænkes nyt og udvikles nye løsninger til gavn for de mange københavnere, der bliver ramt af type 2-diabetes. Derfor slår Københavns Kommune til sommer dørene op til et nyt specialiseret center for diabetes. Der er udarbejdet en handleplan for området, som lige nu er i høring.

Fra den 1. juli vil de patienter med type 2-diabetes, som du tidligere har henvist til forebyggelsescentrene, derfor skulle gå i det nye center, som kommer til at ligge på Vesterbrogade 121, 1620 København V.

Ved at samle de forskellige diabetestilbud ét sted, skal det være lettere for københavnere med type 2-diabetes at navigere rundt i sundhedsvæsenet og få de rette tilbud.

Diabetesforeningen vil også være til stede i huset. De vil blandt andet kunne tilbyde psykosocial rådgivning, hjælpe med at udvikle nye tilbud og sikre sammenhæng til regionale og landsdækkende aktiviteter.

Lægefaglig ledelse

Leder af centeret er læge Charlotte Glümer. Hun har en ph.d. fra Københavns Universitet og efterfølgende ph.d. og post.doc fra Steno Diabetes Center. Siden 2007 har hun arbejdet i Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, hvor hun siden 2009 har været fungerende sektionschef.

Almen praksis vil inden 1. juli modtage en ny visitationsguide, hvor det fremgår, hvordan der fremover skal henvises til centret.

Kontakt