Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Nyt fokus i sundhedshusene

30.05.2016
Sundhedshusene i København vil fra den 1. juli 2016 kun være for københavnere, der har en kronisk sygdom eller behov for genoptræning.

Borgerne bliver i fremtidens sundhedshuse mødt af en helhedsorienteret tilgang, hvor der er fokus på borgernes samlede situation og sundhed. Forebyggelsestilbud vil indgå som en integreret del af tilbuddene i sundhedshusene, også for borgere der får genoptræning. Det kan handle om hjælp til rygestop, alkoholrådgivning eller sunde kost- og motionsvaner.

Almen praksis vil fra 1. juli kunne henvise til nedenstående tilbud i kommunens fem sundhedshuse på Amager, Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og i Vanløse:

  • Tilbud til KOL- og hjertepatienter jf. forløbsprogrammerne

Herudover vil der i enkelte sundhedshuse være specifikke bydækkende tilbud som:

  • Genoptræning til københavnere med ryg- og nakkeproblemer (Sundhedshus Nørrebro).
  • Stressklinik (Sundhedshus Nørrebro og Amager).
  • Tilbud til patienter med type 2-diabetes jf. forløbsprogrammet  i Center for Diabetes (i Sundhedshus Vesterbro).

Medarbejderne vil i samarbejde med borgerne tilrettelægge individuelle og sammenhængende forløb med udgangspunkt i borgerens sygdomsbillede, livssituation og motivation. De vil understøtte borgeren i at mestre egen situation og have fokus på den enkeltes psykiske forudsætninger for at gennemføre varige livsstilsændringer.

Center for Børn og Unges Sundhed ligger forsat i Sundhedshus Vesterbro, ligesom der stadig er sygeplejeklinikker i alle husene.

Kontakt