Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Nyt redskab til opsporing af personer med demens

02.12.2019
Københavns Kommune sætter ind for at styrke rettidig opsporing af demens og for at hjælpe patienterne i dialogen med deres læge.

Københavns Kommune ønsker at styrke indsatsen med rettidigt at opspore borgere med demens. Derfor bliver der blandt medarbejderne nu sat fokus på at kende de tidlige tegn. Samtidig er kommunen i gang med at udrulle brugen af opsporingsværktøjet BASIC Q. BASIC Q er udviklet til brug i kommunalt regi af Nationalt Videnscenter for Demens.

Korrespondancemeddelelse til dig om tegn på demens

Med indsatsen sættes også fokus på, hvordan kommunens medarbejdere kan støtte borgeren i den videre udredningsproces – heriblandt i dialogen med deres praktiserende læge. Selv når det lykkes medarbejderne at motivere en borger til at gå til lægen, er der nemlig risiko for, at borgeren underrapporterer sine symptomer over for deres læge på grund af manglende sygdomserkendelse. Du vil derfor opleve, at vi fremover i korrespondancemeddelelser rapporterer, at vi har testet din patient med BASIC Q og kort beskriver de tegn på demens, vi har observeret hos din patient.  

Tilbud til patienter med demens

Københavns Kommune har en række tilbud til patienter i den tidlige fase af demenssygdommen. Det er tilbud, der kan forbedre livskvaliteten for både patient og pårørende. Det er muligt at få rådgivning og støtte samt at blive visiteret til et træningsforløb i Center for Demens.

Læs mere om kommunens tilbud på demens.kk.dk