Du er her

Omlægning af midlertidige døgnophold

02.12.2019
Midlertidige døgnophold i København omlægges med to nye centre for rehabilitering og akutpleje og ét for neurorehabilitering.

Københavns Kommune er i gang med at omlægge tilbuddet om midlertidigt døgnophold. Det betyder, at borgerne får en intensiveret indsats på rehabiliteringscentrene med flere medarbejdere pr. rehabiliteringsplads. Intensiveringen af indsatsen betyder udvikling af det faglige tilbud på et midlertidigt døgnophold.

I omlægningen er det desuden et bærende princip, at borgerne skal være hjemme, så snart personalet vurderer, at det fagligt er forsvarligt. Her vil borgeren fortsætte sin rehabilitering med støtte fra genoptræning, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der nu er styrket med blandt andet kommunens udkørende akutteam.

Når en borger får rehabilitering og træner i eget hjem, handler det fx om at træne at kunne bruge badeværelset, som det er indrettet lige præcis hos borgeren selv. Eller trapperne i egen opgang og ruten ned til supermarkedet.

Borgernes forløb intensiveres i takt med, at omlægningen falder på plads i løbet af 2020.

Tre centre med nye navne

Som en del af omlægningen af de midlertidige døgnophold bliver alle rehabiliterings- og akutpladser samlet på to centre – en samling af de faglige kompetencer.

  • Center for Rehabilitering og Akutpleje – Bystævneparken
  • Center for Rehabilitering og Akutpleje – Vigerslevvej

Fra 15. november har Københavns Kommune i alt 157 pladser til rehabilitering og akutpleje, og det endelige antal pladser i forbindelse med omlægningen er opnået.

Indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade bliver samlet på ét center.

  • Neurorehabilitering – Kbh

De tre centres nye navne er trådt i kraft den 15. november.

Midlertidige plejeophold

De midlertidige plejeophold vil fra den 1. december være placeret på to plejehjem:

  • Plejecentret Hørgården
  • Haandværkerforeningens Plejehjem

Ovenstående er til orientering, og som læge skal du ikke gøre noget anderledes, end du plejer.