Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Præhabilitering – nyt tilbud til patienter, der skal opereres

13.06.2017
I de fem kommunale sundhedshuse kan patienter nu få præhabilitering forud for en operation i knæ, skulder eller i bryst- eller maveregionen.

En præhabiliterende indsats er et tilbud om forebyggende tiltag for patienter, som afventer operation. Det kan være hjælp til rygestop, nedsættelse af alkoholforbrug og vejledning om generel fysisk aktivitet eller mere specifik selv-træning – alt efter patientens behov. En præhabiliterende indsats kan medvirke til at nedsætte risikoen for komplikationer i patientens forløb under og efter et planlagt kirurgisk indgreb. Der er ligeledes erfaring for, at nogle patienter kan være mere åbne overfor et forebyggende tilbud, og mere motiverede for en livsstilsændring, når de afventer en operation. Derfor er det oplagt, at du visiterer patienter, der står over for en planlagt operation, til det nye tilbud om præhabilitering.

Indsatsen foregår i et af Københavns Kommunes fem sundhedshuse.

Målgruppen for præhabilitering

Målgruppen for en præhabiliterende indsats er patienter, som afventer en planlagt operation for et nyt knæ, en skulderoperation, eller et operativt indgreb i bryst- eller mave-regionen. Derudover skal patienten have en eller flere af følgende livsstilsudfordringer:

  • Patienten er mindre fysisk aktiv end Sundhedsstyrelsens anbefalinger for daglig fysisk aktivitet.
  • Patienten ryger dagligt.
  • Patienten har et alkoholforbrug svarende til eller over Sundhedsstyrelsens kriterier for storforbrug af alkohol.