Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

To praksiskonsulenter er startet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

19.09.2019
  • ""
To praksiskonsulenter skal nu facilitere samarbejdet på beskæftigelsesområdet mellem kommunen og de praktiserende læger.

Benny Ehrenreich og Heidi Hedegaard er startet som praksiskonsulenter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
 

Praktiserende læge Benny Ehrenreich

- Jeg er praktiserende læge på 20. år, med klinik på Nørrebro. I alle årene har jeg ønsket at samarbejdet mellem Jobcentrene og praktiserende læger omkring attesterne skal forbedres, så da København slog stilling op som konsulent på området, slog jeg til.
 

Praktiserende læge Heidi Hedegaard

- Jeg er ny-nedsat og praktiserer i kompagniskab i Københavns Sydhavn. Som kommunal praksiskonsulent håber jeg at kunne skabe øget synergi mellem parterne i attestsamarbejdet. Ligeledes er det mit ønske, at jeg sammen med min kollega, kan være tilgængelig for sparring vedr. attestarbejdet med de øvrige praktiserende læger i vores kommune.
 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er sammen med praksiskonsulenterne i første omgang ved at konkretisere udfordringerne i forhold til attestsamarbejdet, og herefter skal der besluttes en plan for det videre arbejde. Praksiskonsulenterne kommer gerne ud i lægelaugene og fortæller om arbejdet. Du er velkommen til at kontakte praksiskonsulenterne, hvis du har input og ønsker.

Benny Ehrenreich benny.ehrenreich@gmail.com

Heidi Hedegaard drhedegaard@gmail.com