Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Rygtilbud i Københavns Kommune

14.12.2020
Du kan fortsat henvise patienter med rygbesvær til Rygteamet på Center for Genoptræning Nørrebro (tidligere Rygcentret).

I sommeren 2020 ophørte Rygcenter København med at tilbyde lægefaglig udredning og kiropraktisk behandling. Men Københavns Kommune tilbyder fortsat undervisning og træning til patienter med rygproblemer.

Tilbuddet om undervisning og træning er et forløb, som sammensættes med afsæt i den enkelte patients situation og behov. Det består af rådgivning og træning enten individuelt og/eller på hold, og det foregår på Center for Genoptræning Nørrebro.
 

Målgruppen for rygtilbud

Målgruppen for tilbuddet er:

  • Patienter fra og med 18 år med nyopståede lændesmerter, som ikke tidligere har været udredt eller behandlet under aktuelle symptombillede. Smerterne kan være med eller uden udstråling til benene.
  • Patienter fra og med 18 år med tiltagende gangrelaterede bensmerter og aftagende gangdistance, hvor man mistænker spinalstenose.

Patienten skal være lægefagligt færdigudredt, inden du henviser til tilbuddet. Og patienten skal være bosiddende i Københavns Kommune.

Du kan ikke længere henvise patienter med ryglidelser, der er relateret til nakke eller brystryg.