Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Skriv til sundhedsplejen via korrespondancemeddelelse

14.12.2020
Du kan skrive direkte til den ansvarshavende sundhedsplejerske, når du er bekymret for et barn eller en familie.

Som praktiserende læge kan du skrive direkte til den ansvarshavende sundhedsplejerske om et barn eller en familie. Du skal blot have samtykke fra forældrene. Du kan sende en korrespondancemeddelelse fra dit journalsystem direkte til sundhedsplejens journalsystem. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte sundhedsplejen pr. telefon, og det gøres nemmest ved at kontakte den lokale teamleder. Se kontaktoplysninger nedenfor.
 

Sundhedsplejen følger op

Der er mange situationer, hvor det er relevant at orientere sundhedsplejen. Fx hvis du bliver opmærksom på problemer med barnets trivsel. Eller hvis du i din praksis møder en mor med psykiske vanskeligheder efter fødslen. Når vi i Sundhedsplejen får besked, kan vi være med til at følge op på de problematikker, du opsporer i din praksis.
 

Sundhedsplejen kan kontakte dig

Sundhedsplejerskerne er også blevet opfordret til at skrive til jer, når de henviser en familie til at tage kontakt til egen læge. På den måde kan sundhedsplejersken formulere den faglige bekymring i en korrespondancemeddelelse direkte til dig. Derved undgås både tab af vigtig information og misforståelser i den specifikke anledning, til at en patient kontakter dig.  
 

Sundhedsplejen med på møde i lægelaug?

Til at fremme samarbejdet mellem de praktiserende læger og Sundhedsplejen er det muligt at invitere en sundhedsplejerske med på møde i jeres lokale lægelaug. Her kan sundhedsplejersken fortælle mere om det generelle arbejde og særlige indsatser til sårbare familier. Kontakt de lokale teamledere for at arrangere et møde.
 

Tilbud i sundhedsplejen

Se en oversigt over Sundhedsplejens tilbud til børn og familier

www.kk.dk/sundhedsplejen