Du er her

Slut med BOEL-test i Københavns Kommunes Sundhedspleje

16.08.2019
BOEL-testen erstattes af systematisk observation og registrering af motorik samt en screening for social tilbagetrækning.

Du vil som praktiserende læge opleve forældre, der er henvist af sundhedsplejen på baggrund af den kliniske børneundersøgelse, der er en del af 8-10-månedersbesøget. Det er derfor relevant at vide, at undersøgelsen i dag laves uden BOEL-testen. I stedet bliver undersøgelsen suppleret med en systematisk observation og registrering af motorik og sansemotorik samt med en ADBB-screening for tidlig opsporing af social tilbagetrækning. Sundhedsplejerskerne har også opmærksomhed på hørenedsættelse.

Systematisk observation og registrering af motorik og sansemotorik

Sundhedsplejersken laver børneundersøgelsen ud fra en struktureret og systematisk gennemgang med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning for den kliniske undersøgelse i 8-10-månedersbesøget. Der lægges vægt på vurdering og observation af følgende:

  • Sensomotorisk regulering
  • Sociale kompetencer
  • Interesse for omgivelser
  • Initiativ til socialt samspil, besvarelse
  • Vokalisering og kommunikation (visuel, stemme, gestik, mimik, dialog)
  • Reaktion på fremmede, tilknytningsadfærd, kigger efter mor/far
  • Leg og fælles opmærksomhed
  • Grov- og finmotorisk kompetence, aktivitetsniveau
  • Emotioner (grundstemning, affekter, labilitet).

Derudover måles og vejes barnet afklædt, hovedomfanget måles, og der undersøges for skelen med Hirschbergs test. Der er også stadig fokus på tandhygiejne, ulykker, solbeskyttelsen, opstart i dagtilbud mv.
 

Screening for social tilbagetrækning

Til at screene for social tilbagetrækning gennemfører sundhedsplejen en ADBB-screening. ADBB står for Alarm Distress Baby Scale og er et screeningsinstrument til tidlig opsporing af social tilbagetrækning hos det 2-24 måneder gamle barn. Screeningen kan bruges i en række sammenhænge, hvor den professionelle “har barnet i hænderne”. Redskabet er i Danmark valideret til brug i sundhedsplejens hjemmebesøg.

ADBB er designet til at opdage tegn på tidlig social tilbagetrækning eller vanskeligheder i den sociale kontakt. Screeningen giver et mål for barnets evne til at træde ind i socialt samspil med en fremmed. Grundlaget for en vurdering er minimum 5 minutters samspil med barnet (men 10-15 minutter anbefales). Der indgår otte elementer i screeningen, og hvert element rates mellem 0-4. En samlet score for de otte elementer på 5 eller derover vil indikere behov for yderligere afklaring og indsats og vil derfor blive gentaget indenfor to uger for at sikre, at der ikke er tale om noget forbigående.

Sundhedsplejen i Københavns Kommune udfører en ADBB-screening i 8-ugersbesøget, 4-6-måneders-besøget og 8-10-månedersbesøget og i behovsbesøg, når barnet er mellem 2 og 24 måneder. Et barn, der scorer 5 eller derover, vil I nogle, men ikke alle, tilfælde blive henvist til sin praktiserende læge for videre udredning.

Hvis der er behov for at henvise til praktiserende på baggrund af den kliniske børneundersøgelse eller ADBB- screeningen er proceduren at sundhedsplejersken efter samtykke fra forældre orienterer lægen i en Korrespondance Meddelelse.