Du er her

Socialpsykiatriske botilbud søger faste læger

21.12.2018
Vil du være med til at styrke den almen-medicinske behandling og sikre kontinuitet for borgerne på socialpsykiatriske botilbud?

Tre socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune søger faste læger som led i den landsdækkende aftale om faste læger på botilbud under Servicelovens § 108. Som fast læge på et botilbud er du med til at styrke den almen-medicinske behandling og sikre kontinuitet og en helhedsorienteret tilgang til socialt udsatte borgere med psykiske lidelser.

Københavns kommune søger faste læger på følgende tre socialpsykiatriske botilbud:

  • Botilbuddet Røde Mellemvej på Amager
  • Hornemanns Vænge i Valby
  • Thorupgården på Nørrebro

Nye patienter og rådgivning af personale

Som fasttilknyttet læge skal du komme på botilbuddet på aftalte dage for at udføre sygesikringsydelser for de beboere, du er praktiserende læge for, og som har behov for at blive tilset. Som del af ordningen kan du få nye patienter, selvom du har lukket for tilgang.

Derudover skal du fem timer om måneden yde faglig rådgivning og sparring til tilbuddets samlede personalegruppe. Det konkrete set-up for din funktion tilrettelægges med afsæt i en løbende dialog mellem dig og tilbuddets ledelse.

Midler afsat til ordningen løber foreløbigt frem til ultimo 2020. Honorering for den faglige sparring er 939,91 kr. i timen (2018-priser). Honorering for sygesikringsydelser sker efter Overenskomst om almen praksis og afregnes på sædvanligvis af Region Hovedstaden.