Du er her

Stor spørgelyst, da 100 læger var til praksisdag på rådhuset

02.12.2019
​100 læger deltog i oktober til den årlige praksisdag på rådhuset. I år handlede det blandt andet om demens og psykisk mistrivsel hos børn.

Stor tak til alle jer, der deltog i praksisdagen i oktober og stillede en masse gode spørgsmål. Dagen startede med en velkomst fra stedfortrædende borgmester, Klaus Mygind, som bød velkommen. Han takkede blandt andet de læger, der har påtaget sig opgaven som plejehjemslæger.

- Jeg håber ordningen breder sig til andre kommunale institutioner, så fx de socialpsykiatriske botilbud også fremover kan få deres egen læge, sagde han, inden to nye praksiskonsulenter på beskæftigelsesområdet blev præsenteret.

Henvisninger til Center for Demens er ujævnt fordelt over byen

Afdelingsleder Lise Vestergaard fra Center for Demens præsenterede herefter tilbuddene på centeret, der både er målrettet borgeren med demens og de pårørende. Og hun fortalte, at der var stor forskel på, hvor mange der blev henvist til centeret fra de forskellige områder af byen.

Tine Lindinger og Thomas Saxild, der har praksis i Vanløse, kommer netop fra den del af byen, hvor der ikke blev henvist så mange patienter til Center for Demens. Og det var da også første gang, at de hørte om tilbuddene.

- Vi har været her alle tre gange, der er blevet holdt praksisdag, og det er godt at få sat ansigter på vores samarbejdspartnere og de mange tilbud i kommunen. I år har vi fået lavet en aftale med en sundhedsplejerske om at komme på besøg i vores praksis, så vi kan samarbejde endnu tættere, fortalte de.

Mylder på markedspladsen

Mellem oplæggene havde lægerne mulighed for at gå rundt på markedspladsen med stande fra 23 af de mange kommunale tilbud, som de kan henvise patienter til, hvad enten det handler om misbrug, stress eller børn med svær overvægt.

Lea Kyndesen, der har praksis i Urbanplanen var til praksisdag for første gang.

- Jeg henviser løbende til de kommunale tilbud, og det er blevet nemmere med den dynamiske henvisning, men der er så mange nye projekter at holde styr på, så det er godt at komme her og få overblik og få snakket om nogle af de forhold, der kan gøre det svært at få henvist patienterne. Det kan for eksempel handle om økonomi eller fysiske afstande, sagde hun og blev bakket op af en af arrangørerne.

– Det er godt at høre om de mange tilbud. Jeg finder altid noget, som jeg ikke har hørt om før. Jeg bliver klogere på kommunen og får snakket med mine kolleger, siger formand for PLO-København Jan Værnet, der sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står bag dagen.

Datoen for næste års praksisdag er alle sat. Så sæt kryds i kalenderen torsdag den 22. oktober 2020 fra 13.30 til 17.