Du er her

Tal om seksuelle udfordringer ved kronisk sygdom

21.12.2018
Mange patienter har svært ved at tale om seksuelle problemer som følge af kronisk sygdom. Fire nye film kan bruges som dialogværktøj.

I kølvandet af en kronisk sygdom følger ofte seksuelle udfordringer, og patientforeningerne hører ofte, at patienterne ikke får den fornødne hjælp og støtte til at tackle udfordringerne. Ifølge patientforeningerne er omfanget af seksuelle udfordringer omfattende. Hver tredje kræftpatient oplever seksuelle udfordringer på grund af deres sygdom. For diabetespateinter er det 40 % og for hjertepatienter gælder det for 50 % af mændene og 25 % af kvinderne. Lungeforeningen har ikke tal på, hvor stor en del af KOL-patienterne der oplever udfordringer, men det er et velkendt problem.

Film som dialogværktøj

Københavns Kommune har i samarbejde med de respektive patientforeninger udviklet fire film med personlige beretninger om de seksuelle udfordringer, der er blevet en konsekvens af et liv med henholdsvis KOL, kræft, diabetes og hjertesygdom.

Formålet med filmene er at oplyse patienterne om de seksuelle udfordringer, der kan følge med en kronisk sygdom, bryde tabuet forbundet med at tale om seksualitet samt udbrede viden om, at det er muligt at få hjælp. Studier peger på, at patienter, hvis sexliv medinddrages i behandling og rehabilitering, har bedre behandlingsmotivation og adhærens end patienter med ubehandlede seksuelle problemer og dysfunktioner.

Sådan kan du bruge filmene

Du kan bruge filmene som afsæt for at tale med patienter om eventuelle seksuelle udfordringer som følge af deres sygdom. Du kan også opfordre patienter til at se filmene derhjemme. Filmene henviser til yderligere information om emnet, så blot det at se filmene, vil for nogle være tilstrækkelig hjælp til, at de kan komme videre. For andre patienter vil det give mening at følge op ved en efterfølgende konsultation.

I Københavns Kommune bruger vi selv filmene på KOL- og hjertehold i sundhedshusene og i Center for Kræft og Sundhed og Center for Diabetes.