Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tidligere udredning af demens

30.05.2016
Københavns Kommune vil gå forrest med at øge udredningsprocenten for borgere med demenssygdom.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens lever cirka 5.500 københavnere med en demenssygdom, hvoraf under 50 procent er blevet udredt og fået stillet en diagnose.

Københavns Kommune vil med en ny strategi medvirke til, at flere borgere med demenssymptomer opspores og udredes tidligere, så de kan modtage den rette behandling, støtte og omsorg.

Erfaringer viser, at opspores og udredes borgere for demens tidligt i sygdomsforløbet, kan den rette medicinske behandling og rehabiliterende indsats som fx fysisk og kognitiv træning og rådgivning både mindske og forhale borgerens demenssymptomer – og dermed fastholde et aktivt og selvstændigt hverdagsliv længere tid for borgeren. Det giver flere år med god livskvalitet for ikke bare borgeren men også de pårørende.

Københavns Kommune vil derfor i 2016 arbejde målrettet med at udbrede viden om demenssygdomme, tegn på demens og vigtigheden af udredning - til københavnerne, medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen, på træningscentre og flere andre steder.

Dertil vil kommunen i løbet at 2016 forstærke samarbejdet med både hospitaler og almen praksis for at nå målet om at udrede flere borgere med demens.

Fra april til september afholdes i samarbejde med Alzheimerforeningen en række foredrag på forskellige københavnske biblioteker om demens.

Kontakt