Du er her

Tilbud om klamydiahjemmetest til unge københavnere

16.08.2019
Flere unge københavnere kan nu teste sig selv for klamydia derhjemme. Tilbuddet er et supplement til at lade sig teste hos egen læge.

For at sikre, at flere lader sig teste for klamydia, har Københavns Kommune øget kapaciteten af hjemmetests. Kommunen har i en længere årrække via Sex & Samfund tilbudt klamydiahjemmetests til unge i alderen 15-25, men nu er antallet af klamydiahjemmetests øget fra 4.400 til 7.700 tests årligt i 2019 og 2020. Samtidig udsender kommunen som et pilotforsøg information om hjemmetesten via e-Boks.

Erfaringerne med hjemmetesten viser, at metoden motiverer de unge til at lade sig teste.  37,5 % af de unge, som har anvendt testen, angiver, at de ville undlade at lade sig teste, hvis de ikke havde haft adgang til hjemmetesten.

I brevet til de unge, som udsendes via e-Boks, vil kommunen fortsat have fokus på at oplyse om muligheden for først og fremmest at blive testet hos egen læge.
 

Sådan foregår en hjemmetest

En hjemmetest bestilles elektronisk via Sex & Samfunds hjemmeside. Testen sendes med post, så den kan tages hjemme. Der medfølger en frankeret og adresseret kuvert, så prøven kan sendes gratis til mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital. Efter ca. 10 dage modtager den unge et svar, og hvis testen er positiv, skal den unge henvende sig til egen læge med dokumentation, hvor prøvenummer og dato står angivet. Svaret registreres naturligvis på den unges cpr.nr. samt i MIBA og det nationale laboratorieregister.

Københavns Kommune forventer, at den øgede indsats vil resultere i flere henvendelser til almen praksis fra de københavnske unge.

Københavns Kommune er en af de kommuner med den højeste incidens, og der blev således påvist 28,3 klamydiatilfælde per 1.000 unge i alderen 15-29 år i 2017.