Header menu

Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

Fast læge på plejecentrene

Københavns Kommune arbejder for, at alle plejecentre får en fast tilknyttet plejehjemslæge.

Som fast læge

  • får du en kontaktperson på plejecenteret
  • er du med til at sætte den sundhedsfaglige standard
  • øger du trivsel og tryghed for plejehjemsbeboere, der er tilknyttet dig
  • kan du samle dine besøg på plejecenteret på en fast dag.

Er du interesseret så kontakt:

Thomas Rye
Specialkonsulent i Afdelingen for Det Nære Sundhedsvæsen.
Tlf. 5162 5954
ER3J@suf.kk.dk

Esben Krogh Hall-Andersen
Praksiskonsulent 
Tlf. 3258 5840