Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Røgfri Skoletid

  • ""
Skoletiden er røgfri i København fra 2019.

Fra 2019 er Røgfri Skoletid en realitet på folkeskoler og specialskoler i København. Det har et stort flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttet. Røgfri Skoletid betyder, at elever ikke må ryge i skoletiden – uanset om de opholder sig på skolens område eller ej.

På baggrund af den politiske beslutning er der udarbejdet en rygevaneundersøgelse, der kortlægger københavnske udskolingselevers rygevaner og deres oplevelse af rygning i folkeskolen i slutningen af 2018. Denne undersøgelse er vedlagt som dokument nederst på denne side.

Fra den 1. marts 2019 skal alle skoler have udarbejdet et princip for, hvordan Røgfri Skoletid håndhæves lokalt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder en række aktiviteter og materialer, som kan understøtte arbejdet med Røgfri Skoletid.

Blandt andet kan I på skolerne få hjælp til:

  • Undervisning om rygning i udskolingen
  • Tilbud om rygestop til lærere og fagpersoner
  • Informationsmaterialer
  • Forslag til forældreinddragelse

Det er op til skolen selv at vælge de aktiviteter, som de ønsker at igangsætte.

Privatskoler, der gerne vil arbejde med Røgfri Skoletid, kan også gøre brug af aktiviteterne.

KONTAKT:

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan hjælpe på din skole så skriv en mail til roegfriskoletid@suf.kk.dk eller ring på 82205115

Kontakt